Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου

14-17 Οκτωβρίου 2020


Συνεδριακός Χώρος

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, 11528 Αθήνα
https://divanicaravelhotel.com/

Το ξενοδοχείο Divani Caravel, χάρη στην προνομιακή του θέση στην καρδιά της Αθήνας, συνδυάζει τη φιλοξενία, την κομψότητα και τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με την εκπληκτική ατμόσφαιρα και παροχές παγκοσμίου επιπέδου, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό χώρο για εκδηλώσεις.

Συνεδριακές Αίθουσες

Κύρια Αίθουσα: ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Παράλληλη Αίθουσα: ΒΕΡΓΙΝΑ
Παράλληλη Αίθουσα: ΙΛΙΣΣΟΣ
Εκθεσιακός χώρος – Eposter area: ΟΛΥΜΠΙΑ Β, Foyer ΟΛΥΜΠΙΑ & Foyer ΙΛΙΣΣΟΣ

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων

Για την πρόσβαση στις συνεδριακές αίθουσες θα απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge), η οποία θα παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την εγγραφή. Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν στους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση

Το Επιστημονικό πρόγραμμα του 76ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικης & Τραυματολογίας θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Πολιτική Καπνίσματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού ξενοδοχείου. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Ασφάλεια

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ) και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 14-17.10.2020

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 21.02.2020

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 14.06.2020

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852, 854, 855
210 36 43 511
info@eexot2020.gr